BHT Technology tham dự hội thảo "Doanh Nghiệp sản xuất và xu thế phát triển bền vững"

BHT Technology, Posted in Tin tức

Sáng ngày 27-10-2023, BHT Technology đã có cơ hội tham dự hội thảo “Doanh nghiệp sản xuất và xu thế phát triển bền vững” do Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM (HBA) tổ chức.

Sáng ngày 27-10-2023, BHT Technology đã có cơ hội tham dự hội thảo “Doanh nghiệp sản xuất và xu thế phát triển bền vững” do Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM (HBA) tổ chức.

Hội thảo nhằm trao đổi về tình trạng sản xuất hiện tại, cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp. Từ đó, Hội đã đưa ra các giải pháp, tăng tốc hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp với nhiều giải pháp hay.

Buổi hội thảo cũng tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối quan hệ và hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng, sản xuất và phát triển bền vững.

Tin tức cùng chuyên mục

Đối tác

Tư vấn miễn phí (24/7) 0912 254 419